печка

Печката е домакинско отоплително устройство, което служи за производство на храна. Тези устройства се предлагат във всеки дом, въпреки че днес има алтернативи. В зависимост от метода на отопление има газови, електрически и комбинирани печки.

Газовата печка през 1826 г. е измислена от британския работник в газовата промишленост Д. Шарп, а през 83 от същия век изобретяването му - електрическата печка - е представено на канадските домакини Т. Ахерн. Много по-късно, през 1971 г. в Американската електрическа корпорация е въведена индукционна готварска печка.
Електрическите уреди работят директно от електричество. Те могат да бъдат разделени на плочи с чугунени горелки, както и керамични, много по-удобни и безопасни. Сред керамичните печки, специално място се заемат от индукционни печки, при които повърхността не се нагрява по време на работа, но съдовете за готвене се нагряват веднага.
Останете в печките за газ, които се нуждаят от газ, които работят благодарение на доставката на газ в къщата. Днес газовите уреди имат система за защита от изтичане на газ, електрическо запалване вместо мачове.В комбинирана печка, можете да готвите на газ и електричество. Той е удобен при прекъсване на доставката.

Най-интересното

видеокамера

Домашно кино

Музикален център