проекционен апарат

Проекторът е устройство, способно да предава изображение на плосък обект на голям екран и да създава истинско изображение. Целта на създаването на първия проектор е да направи научните лекции по-видими и забавни, което бе постигнато от холандския учен Християн Хюйгенс в средата на 17-ти век. Първата апаратура включва източник на светлина, плоча за изображение и леща. Днешните технологии позволяват да се произвеждат проектори от различни типове и цели, включително интерактивни.

В зависимост от приложението, устройствата са разделени на домашни проектори и офис оборудване. Те имат определени разлики, като контраст, резолюция, реалистични изображения и други параметри. Устройствата се различават по техните размери. Предлагат се джобни, ултра портативни, преносими и стационарни устройства. Обхватът на приложението им е доста широк, а изборът зависи от предназначението.

Според методите за създаване на изображение устройствата са разделени на следните класове: диалогична и епископична проекцияустройства, епидемиологични и мултимедийни (цифрови) проектори, както и лазерни и 3D устройства.

Най-интересното

видеокамера

Домашно кино

Музикален център