печатар

Принтерът е периферно устройство за компютър, с което отпечатва бизнес и техническа документация, изображения и снимки. Тъй като изобретяването на англичанина Babbage идеи за изграждане на машина, която може да направи прости изчисления и да отпечата резултатите на хартия, тя е била около 200 години. Разработени са различни идеи за изграждане на печатни механизми. Матричните, лазерни и мастилено-струйни принтери са добре познати на нашите съвременници. Мнозина са чували за появата на 3D принтери.

Принтерите се различават от размера на печатащото оборудване, отпечатването в едно копие (от 1 до 100) и липсата на печатни форми. Производителите произвеждат модели с черно-бяло и цветен печат. Устройствата са разделени на няколко категории: букви, цифрови, графични или фотопринтери. Първите са насочени към извеждането на текстови документи, а вторите са предназначени за отпечатване на графична документация.

За да се свържете с компютър, устройствата са оборудвани със специални съединители, Wi-Fi или Bluetooth модули. Мултифункционалните устройства, които изпълняват функции като сканиране, фотокопиране и телефакс, са много популярни сред потребителите.

Най-интересното

видеокамера

Домашно кино

Музикален център